camp

Summer Camp 2018 genomfört

tis, 2018-08-07 [19:59]
Vi tackar alla deltagare, ledare och anhöriga för ett väl genomfört Summer Camp 2018. Stor eloge riktas till Idrottsparken Mariehamn som trots hettan fick allt att fungera. Även ett stort tack till personalen på Björntjänster som försett oss med god mat!