Sliptider

Allmäna sliptider

Oktober 2018 - Februari 2019

Måndag
18:00 - 19:30
Slipning & Profilering
 
Tisdag
18:00 - 20:00
Slipning
 
Onsdag
(Ring 0400-431 555)
Nitning
 
Fredag
18:00 - 20:30
Slipning

 

Avgifter

Slipning:          5€

Profilering:     20€