Sliptider

Allmänna sliptider

September 2021 - Februari 2022

Måndag
18:00 - 19:30
Slipning & Profilering
 
Tisdag
18:00 - 19:30
Slipning
 
Onsdag
17:30-18:30
Slipning
 
 

Avgifter

*Slipning:          5€

Profilering:     20€

 

*Gratis för medlemmar + PAF medlemskort