Styrelse

Styrelse 2020-2021

mån, 2020-10-26 [17:02]
Årsmötet klubbades igenom och vi välkomnar den nya styrelsen. Avgående ordförande Tomas Lindqvist tackade för sig efter genom att stänga årsmötet för 2019-2020.

Styrelse 2019-2020

mån, 2019-06-10 [17:31]
Årsmötet klubbades igenom och vi välkomnar den nya styrelsen. Avgående ordförande Stefan Aldeborg tackade för sig efter genom att stänga årsmötet för 2018-2019.