Vision

VÄRDEGRUND FÖR IFK MARIEHAMN ISHOCKEY R.F


VÄLKOMNANDE

 • Vi gör ingen skillnad på kön, ålder, ursprung, religiös övertygelse, etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning
 • Vi slår vakt om demokratiska värden, mänskliga rättigheter och att alla människor är lika värda
 • Vi tolererar inte rasism, mobbning eller annan typ av diskriminering

POSITIVA

 • Vi ser möjligheter istället för hinder
 • Vi är engagerade och positiva, både internt och externt
 •  Den inställning avspeglas i vår positiva ishockey, som bygger på skridskoåkning, intensitet och teknik

UTHÅLLIGA

 • Vi ger oss aldrig
 • Vi tror på det vi vill uppnå
 • I motgång stärks vårt engagemang och vår vilja att lyckas

ÖPPNA

 • Vi strävar hela tiden efter att göra rätt och om vi misslyckas är vi ödmjuka och erkänner det
 • Vi är öppna i kommunikation med interna och externa intressenter och säger rakryggat som det är
 • Vi har en rak kommunikation med högt i tak – vi menar det vi säger

LYHÖRDA

 • Vi tar till oss av kritik och utvärderar den, i syfte att hela tiden hitta eventuella förbättringspunkter
 • Föräldrarna och sponsorerna samt den hängivna publiken är vår största tillgång och vi respekterar det i föreningens uppförandekod för spelare, ledare, anställda, och funktionärer inom IFK Mariehamn Hockey

 

UTVECKLINGSARBETE OCH PROJEKT


VISION 2020 - Glädje med ishockey


God Ekonomi

 •  Föreningen upprätthåller minst 6 månaders rörelsekapital.
 •  Föreningen gör sitt yttersta för att bibehålla låga deltagaravgifter inom juniorverksamheten
 •  Öka reklamintäkterna till det dubbla år 2020

SAMMANHÅLLNING

 • Kamratskap i en familj där alla känner sig välkomna
 • Vårt agerande ska förmedla glädje
 • Föreningens medlemmar uppträder med respekt

JUNIORVERKSAMHET

 • Varje åldersklass inom juniorverksamheten har ett aktivt lag
 • Aktivt rekrytera nya spelare till föreningen och fokus på hockeyskolans verksamhet
 • I de yngre åldersgrupperna spelar flickor och pojkar tillsammans

ÅRSPLANERINGEN I FÖRENINGEN

 • Styrelsens årsplanering
 • Verksamhetsledarens årsplanering
 • Verksamhetsassistentens årsplanering
 • Sportslig årsplaneringen för alla juniorlag som ansvariga ledaren redovisar åt verksamhetsledaren

A-LAGET

 • Etablerade i division 2
 • Lagets majoritet består av spelare från det egna ledet
 • En bra plantskola åt de spelare som vill utvecklas och prova spela på högre nivå längre fram i karriären

DROPOUT

 • Föreningen gör alltid en återkoppling med de spelare som väljer att avsluta sin karriär