2021 startade med Tolvanen camp

tis, 2021-01-05 [17:00]

Vi kunde inleda det nya året med hockeyläger i samverkan med Joona Tolvanen. Drygt 45 ivriga ungdomar deltog från lördag till måndag. De fick alla nöjet att prova isen efter upprustningen av Islandia, som Idrottsparken Mariehamn har kunnat genomföra under det planerade driftstoppet.

Tack till alla inblandade och ett extra stort tack riktas till alla anhöriga som hjälp till att följa gällande rekommendationer i samband med Covid-19!

 

Barn- och ungdomsverksamheten fortsätter med gällande rekommendationer som för närvarande gör att vi kan fortsätta träna. Det är ännu oklart hur det ett eventuellt seriespel kommer fortsätta för junior- och seniorlag.

  • Landskapsregeringen har fattat beslut om att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från 18.12.2020 till 17.1.2021. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020

    17.12.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (pdf)

  • Rekommendation om att begränsa privata tillställningar inomhus till max 10 personer, t.o.m 17.1.2021.
  • Rekommendation om att begränsa hobbyverksamhet inomhus till max 10 personer, undantaget verksamheter för barn och unga, t.o.m 17.1.2021.
  • Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 15 år i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang inomhus där nära kontakter inte alltid kan undvikas, från 17.1.2020.

Aktuell information kan ni alltid läsa på Landskapsregeringens hemsida under avsnittet Coronaviruset, covid-19