Föreningsdomarkurs

ons, 2021-11-10 [09:05]
domare

 

Tid: lördag 13.11 kl. 14:00

Plats: Kansli, Islandia

 

Vi har fått tag på en instruktör med kort varsel för att hålla en föreningsdomarkurs.

Kursen riktar sig mot intresserade ungdomar i U17, U14 samt U12.

Det finns ingen minimiålder att döma, men det är rekommenderat att barn under 12 dömer hockey på halvplan.

Det är även motiverat att det finns vuxna i varje lag som går kursen. Det råder domarbrist i alla förbund.

 

Anmälan ställs till [email protected]