Allmänna sliptider

September 2021 – Februari 2022

Måndag
18:00 – 19:30 slipning och profilering

Tisdag
18:00 – 19:30 slipning

Onsdag
17:30 – 18:30 slipning

Avgifter

Slipning – 5 €*
Profilering – 20 €

*Gratis för medlemmar + PAF medlemskort