Utvecklingsarbete och projekt

Vision

 • Ishockey för alla

God Ekonomi

 • Föreningen upprätthåller minst 6 månaders rörelsekapital.
 • Föreningen gör sitt yttersta för att bibehålla låga deltagaravgifter inom juniorverksamheten

Sammanhållning

 • Kamratskap i en familj där alla känner sig välkomna
 • Vårt agerande ska förmedla glädje
 • Föreningens medlemmar uppträder med respekt

Juniorverksamhet

 • Varje åldersklass inom juniorverksamheten har ett aktivt lag
 • Aktivt rekrytera nya spelare till föreningen och fokus på hockeyskolans verksamhet
 • I de yngre åldersgrupperna spelar flickor och pojkar tillsammans

Årsplaneringen i föreningen

 • Styrelsens årsplanering
 • Verksamhetsledarens årsplanering
 • Kanslistens årsplanering
 • Sportslig årsplaneringen för alla juniorlag som ansvariga ledaren redovisar åt verksamhetsledaren

A-laget

 • Laget har underlag för seriespel
 • Lagets majoritet består av spelare från det egna ledet
 • En bra plantskola åt de spelare som vill utvecklas och prova spela på högre nivå längre fram i karriären

Dropout

 • Föreningen gör alltid en återkoppling med de spelare som väljer att avsluta sin karriär

Värdegrund för IFK Mariehamn Ishockey r.f.

Ishockey för alla

Levande förening – Stark tillväxt – Bred verksamhet

Hockeyskolan

Vi erbjuder rolig och aktiv fritid.

Vi strävar efter att flickor och pojkar skall röra på sig, lära sig vara en god kamrat, lära sig om regler, respekt samt att samarbeta i grupp. Vi vill erbjuda så många åländska barn som möjligt att prova på ishockey i tidig ålder!

Juniorer

Vi erbjuder rolig och aktiv fritid med utbildade ledare.

Vi strävar efter att ge barn och ungdomar en gedigen ishockeyutbildning grundad i både laganpassad och individanpassad träning. Kunskap om hälsa och träning, att samarbeta och vara ett lag, lära sig vara en god kamrat, lära sig om regler och respekt är viktiga delar i utbildningen.

Seniorer

Vi erbjuder rolig och aktiv fritid, tävlingshockey i Sveriges seriesystem, motionshockey i lokal serie för spelare från 16 år uppåt och lagspel i enklare träningsformer för motion.

Vi strävar efter att ha representationslag (A-lag) på både dam- och herrsidan baserat på egna produkter samt att ge ungdomar en bra plattform för framtida hockeykarriärer både på och utanför Åland.

Domare

Vi erbjuder rolig och aktiv fritid, tävlings- och motionshockey i olika former. Möjligheter för ungdomar att kunna tjäna en liten extra slant.

Vi strävar efter att öka antalet utbildade domare på Åland, ha domarutbildning minst 1 gång per år, att alla aktiva juniorspelare från U13 genomgått grundutbildning för domare.

Föräldrar

Vi erbjuder era barn och ungdomar en rolig och aktiv fritid där glädje och motivation att röra på sig är grundpelarna, möjligheter finns att engagera sig i föreningen som publik, utbilda sig till ledare, tränare, domare, funktionär eller bara var en viktig del i era barns aktiviteter.

Vi strävar efter att vara en stor familj med ishockeyn som gemensamt intresse oavsett ålder och kön.

Publik

Vi erbjuder rolig och fartfylld tävlingshockey i seriesystem på olika nivåer med mestadels åländska utövare utbildade i vår egen förening.

Vi strävar efter att ge publiken en upplevelse och möjligheter för familj och vänner att träffas under glada och spännande förhållanden för att heja fram sitt lag, vårt IFK Mariehamn.

Detta dokument har upprättats för att övergripande beskriva verksamheten för IFK Mariehamn Ishockey r.f. Värdegrunden är en förlängning av det detaljerade dokument som centralstyrelsen, IFK Mariehamn r.f., har upprättat (Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f., 2013) som samtliga medlemsföreningar är förpliktade att följa.

Mariehamn den 21 september 2020

Styrelsen för IFK Mariehamn Ishockey r.f.